• slovak
  • czech
  • flagswiss

Zodpovednosť začína pri vašich najbližších

Meranie teploty

pro fever

Všímajte si dôležité varovné signály!

 

Vysoká teplota je reakciou na špecifické podnety choroby. Telo reaguje zvýšením svojej teploty, aby podporilo obranu proti špecifickým chorobným mechanizmom. Výkyvy telesnej teploty môžu mať aj inú príčinu ako je choroba. Presné meranie telesnej teploty má veľký lekársky význam. Umožňuje diagnostikovanie chrôb v ich ranom štádiu, monitorovanie ich vývoja a hodnotenie efektivity predpísanej liečby. 

 

Teplomery Microlife sú kvalitné produkty, ktoré zahŕňajú najnovšie tehnológie a testovanie v súlade s medzinárodnými štandardmi. Maximálna presnosť a správnosť merania je dosiahnutá s použitím mikropočítačovej technológie. Prístroje pri každom zapnutí vykonajú samotest, aby bola vždy garantovaná špecifikovaná presnosť merania.

 

Veľmi rýchlo a pohodlne!

Teplomery

Aktuality

Ocenenie za vysokú dizajnovú kvalitu: Microlife NC 200 obdrží ocenenie Red Dot Award: Produktový Dizajn 2018

S hrdosťou Vám oznamujeme, že MICROLIFE získal ocenenie Red Dot: Produktový dizajn 2018

Čítať ďalej...

Máme prvé výsledky štúdie FIBRILE projektu Od srdca k srdcu orientovanej na zdravie srdca v lekárňach na Slovensku!

Od 17. mája sa v lekárňach na Slovensku spustil projekt Od srdca k srdcu. Cieľom projektu je včasné zachytenie nediagnostikovanej alebo neliečenej atriálnej fibrilácie ako prevencie vzniku možných mozgových príhod a hypertenzie u obyvateľov Slovenska.

Čítať ďalej...

Od 17. mája LEKÁRNE spúšťajú projekt ADC Od srdca k srdcu. Odhaľte s pomocou lekárnika hrozbu mozgovej porážky!

Zúčastnite sa štúdie FIBRILE – najväčšej skríningovej štúdie orientovanej na zdravie srdca v lekárňach na Slovensku! ADC pozýva všetkých, ktorým leží na srdci ich zdravie, do najväčšieho projektu kardiovaskulárnej prevencie v lekárňach s názvom Od srdca k srdcu. V tomto roku je cieľom projektu hlavne prevencia cievnych mozgových príhod. Skríningové merania sa preto budú prednostne zameriavať na meranie dvoch hlavných rizikových faktorov cievnej mozgovej príhody, a to HYPERTENZIE a ATRIÁLNEJ FIBRILÁCIE – predsieňovej arytmie.

Čítať ďalej...