• slovak
  • czech
  • flagswiss

6 najdôležitejších otázok a odpovedí k bezkontaktným teplomerom spoločnosti Microlife

1. Ako funguje bezkontaktný teplomer Microlife?

Bezkontaktný teplomer od spoločnosti Microlife funguje na princípe infračerveného merania, to znamená že meria infračervenú energiu vyžiarenú z čela pacienta. Táto energia je zhromaždená cez šošovku teplomera a prevedená na presnú hodnotu teploty.

2. Môže Vám bezkontaktný teplomer Microlife akýmkoľvek spôsobom uškodiť?

Nie, bezkontaktné teplomery Microlife nikdy nevysielajú žiadne žiarenie ani teplo. Pôsobia iba ako prijímač tepla.

3. Je meranie bezkontaktným teplomerom Microlife s orálnym, rektálnym alebo podpazušným meraním porovnateľné?

Merania realizované bezkontaktným teplomerom Microlife sú porovnateľné s meraním teploty pomocou kvalitného orálneho teplomera.
• Rektálne merania vo všeobecnosti presnejšie ako orálne merania.
• Podpazušné meranie je najviac ovplyvnené okolitou (izbovou) teplotou, preto je presnosť ťažšie overiteľná.

4. Je bezkontaktný teplomer Microlife vhodný na meranie teploty predčasne narodeným deťom, ako aj starším deťom?

Lekári odporúčajú novorodencom a deťom do 6 mesiacov rektálne meranie, pretože ostatné metódy merania môžu viesť k nejednoznačným výsledkom. Ak sa pri týchto deťoch použije bezkontaktné (čelové) meranie, v takomto prípade odporúčame verifikovať výsledok tohto merania s rektálnym meraním.

5. Môžem použiť bezkontaktný teplomer Microlife na meranie telesnej teploty aj na iných miestach na tele?

Nie, bezkontaktný teplomer Microlife je navrhnutý výhradne na merane na čele. Môžete ním však merať teplotu objektov, ako je napríklad teplota teploty vody kúpeľa alebo teploty detského mlieka, a to v rozsahu od 0°C do 100 °C.

6. Kedy a ako často by sa mal čistiť alebo dezinfikovať bezkontaktný teplomer Microlife?

Vyčistite znečistenú šošovku alebo kryt teplomera, ak je potrebné. Na vyčistenie krytu teplomera a meracieho senzora použite vhodný tampón alebo bavlnenú tkaninu nasiaknutú alkoholom (70 % Isopropyl). Uistite sa že sa žiadna tekutina nedostane do vnútra teplomera.

Nikdy na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, riedidlá ani benzén a nikdy neponárajte prístroj do vody a iných čistiacich kvapalín. Dbajte, aby ste nepoškriabali povrch senzora a displeja teplomera.

Aktuality

Ocenenie za vysokú dizajnovú kvalitu: Microlife NC 200 obdrží ocenenie Red Dot Award: Produktový Dizajn 2018

S hrdosťou Vám oznamujeme, že MICROLIFE získal ocenenie Red Dot: Produktový dizajn 2018

Čítať ďalej...

Máme prvé výsledky štúdie FIBRILE projektu Od srdca k srdcu orientovanej na zdravie srdca v lekárňach na Slovensku!

Od 17. mája sa v lekárňach na Slovensku spustil projekt Od srdca k srdcu. Cieľom projektu je včasné zachytenie nediagnostikovanej alebo neliečenej atriálnej fibrilácie ako prevencie vzniku možných mozgových príhod a hypertenzie u obyvateľov Slovenska.

Čítať ďalej...

Od 17. mája LEKÁRNE spúšťajú projekt ADC Od srdca k srdcu. Odhaľte s pomocou lekárnika hrozbu mozgovej porážky!

Zúčastnite sa štúdie FIBRILE – najväčšej skríningovej štúdie orientovanej na zdravie srdca v lekárňach na Slovensku! ADC pozýva všetkých, ktorým leží na srdci ich zdravie, do najväčšieho projektu kardiovaskulárnej prevencie v lekárňach s názvom Od srdca k srdcu. V tomto roku je cieľom projektu hlavne prevencia cievnych mozgových príhod. Skríningové merania sa preto budú prednostne zameriavať na meranie dvoch hlavných rizikových faktorov cievnej mozgovej príhody, a to HYPERTENZIE a ATRIÁLNEJ FIBRILÁCIE – predsieňovej arytmie.

Čítať ďalej...