• slovak
  • czech
  • flagswiss

MAM technológia umožňuje rýchlu a presnú charakteristiku krvného tlaku ekvivalentnú k opakovaným meraniam počas 90 minút. 

Čo je MAM technológia?

Microlife Average Mode: vynikajúca spoľahlivosť sa docielila pomocou automatickej analýzy dát 3 postupných meraní v priebehu menej ako 3 minút.

 

MAM technológia poskytuje vynikajúcu spoľahlivosť merania tlaku v domácom i profesionálnom prostredí.

Zlepšenie sa dosiahlo automatickou analýzou dát 3 nasledovných meraní.

Vynikajúca spoľahlivosť poskytuje lekárom dôležitú informáciu a istotu, že liečebný plán uspokojuje potreby zdravotného stavu pacienta.

Prečo technológia MAM?

Vzhľadom na to, že krvný tlak kolíše, lekári a hypertenziologické spoločnosti odporúčajú vykonať aspoň dve merania zakaždým a spriemerovať ich. Ďalšie merania by sa mali vykonávať každý deň v rovnakom čase.

Patentovaná technológia MAM spoločnosti Microlife uskutočňuje 3 postupné merania krvného tlaku za sebou.
Výsledky sa analyzujú a vyhodnocujú s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu presnosť a priemerná hodnota krvného tlaku je zaručená.

zdroj:
Wilton A, De Greeff A , Shennan AH - RAPID ASSESSMENT OF BLOOD PRESSURE IN THE OBSTETRIC DAY UNIT
USING MICROLIFE MAM TECHNOLOGY; European Society of Hypertension, 16th Annual Meeting, Madrid, Spain, June 2006.

Aktuality

Nová partnerská spolupráca poskytne účinnú pomoc pri prevencii cievnej mozgovej príhody

Spoločnosť INTERPHARM Slovakia, a.s. dodávateľ digitálnych tlakomerov Microlife s funkciou Afib, ktorá umožňuje detegovať riziko predsieňovej fibrilácie súbežne s meraním krvného tlaku, vstúpila ako generálny partner projektu Od srdca k srdcu do partnerskej spolupráce s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Čítať ďalej...

Ocenenie za vysokú dizajnovú kvalitu: Microlife NC 200 obdrží ocenenie Red Dot Award: Produktový Dizajn 2018

S hrdosťou Vám oznamujeme, že MICROLIFE získal ocenenie Red Dot: Produktový dizajn 2018

Čítať ďalej...

Máme prvé výsledky štúdie FIBRILE projektu Od srdca k srdcu orientovanej na zdravie srdca v lekárňach na Slovensku!

Od 17. mája sa v lekárňach na Slovensku spustil projekt Od srdca k srdcu. Cieľom projektu je včasné zachytenie nediagnostikovanej alebo neliečenej atriálnej fibrilácie ako prevencie vzniku možných mozgových príhod a hypertenzie u obyvateľov Slovenska.

Čítať ďalej...