• slovak
  • czech
  • flagswiss

MAM technológia umožňuje rýchlu a presnú charakteristiku krvného tlaku ekvivalentnú k opakovaným meraniam počas 90 minút. 

Čo je MAM technológia?

Microlife Average Mode: vynikajúca spoľahlivosť sa docielila pomocou automatickej analýzy dát 3 postupných meraní v priebehu menej ako 3 minút.

 

MAM technológia poskytuje vynikajúcu spoľahlivosť merania tlaku v domácom i profesionálnom prostredí.

Zlepšenie sa dosiahlo automatickou analýzou dát 3 nasledovných meraní.

Vynikajúca spoľahlivosť poskytuje lekárom dôležitú informáciu a istotu, že liečebný plán uspokojuje potreby zdravotného stavu pacienta.

Prečo technológia MAM?

Vzhľadom na to, že krvný tlak kolíše, lekári a hypertenziologické spoločnosti odporúčajú vykonať aspoň dve merania zakaždým a spriemerovať ich. Ďalšie merania by sa mali vykonávať každý deň v rovnakom čase.

Patentovaná technológia MAM spoločnosti Microlife uskutočňuje 3 postupné merania krvného tlaku za sebou.
Výsledky sa analyzujú a vyhodnocujú s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu presnosť a priemerná hodnota krvného tlaku je zaručená.

zdroj:
Wilton A, De Greeff A , Shennan AH - RAPID ASSESSMENT OF BLOOD PRESSURE IN THE OBSTETRIC DAY UNIT
USING MICROLIFE MAM TECHNOLOGY; European Society of Hypertension, 16th Annual Meeting, Madrid, Spain, June 2006.

Aktuality

Ocenenie za vysokú dizajnovú kvalitu: Microlife NC 200 obdrží ocenenie Red Dot Award: Produktový Dizajn 2018

S hrdosťou Vám oznamujeme, že MICROLIFE získal ocenenie Red Dot: Produktový dizajn 2018

Čítať ďalej...

Máme prvé výsledky štúdie FIBRILE projektu Od srdca k srdcu orientovanej na zdravie srdca v lekárňach na Slovensku!

Od 17. mája sa v lekárňach na Slovensku spustil projekt Od srdca k srdcu. Cieľom projektu je včasné zachytenie nediagnostikovanej alebo neliečenej atriálnej fibrilácie ako prevencie vzniku možných mozgových príhod a hypertenzie u obyvateľov Slovenska.

Čítať ďalej...

Od 17. mája LEKÁRNE spúšťajú projekt ADC Od srdca k srdcu. Odhaľte s pomocou lekárnika hrozbu mozgovej porážky!

Zúčastnite sa štúdie FIBRILE – najväčšej skríningovej štúdie orientovanej na zdravie srdca v lekárňach na Slovensku! ADC pozýva všetkých, ktorým leží na srdci ich zdravie, do najväčšieho projektu kardiovaskulárnej prevencie v lekárňach s názvom Od srdca k srdcu. V tomto roku je cieľom projektu hlavne prevencia cievnych mozgových príhod. Skríningové merania sa preto budú prednostne zameriavať na meranie dvoch hlavných rizikových faktorov cievnej mozgovej príhody, a to HYPERTENZIE a ATRIÁLNEJ FIBRILÁCIE – predsieňovej arytmie.

Čítať ďalej...