• slovak
  • czech
  • flagswiss

PAD technológia automaticky deteguje srdcovú arytmiu počas merania krvného tlaku.

Čo je PAD technológia?

PAD technológia (detekcia pulzovej arytmie) upozorňuje na pulzové nepravidelnosti srdca počas merania krvného tlaku. Ak sa vyskytne pulzová nepravidelnosť počas merania, zobrazí sa na displeji symbol PAD.

Väčšinou nie je dôvod na obavy, ak sa však symbol objaví častejšie (napr. niekoľkokrát za týždeň pri každodennom meraní), alebo ak sa zrazu objavuje častejšie ako zvyčajne, odporúčame vám navštíviť vášho lekára.

Nenahrádza komplexné vyšetrenie srdca, ale slúži na zisťovanie pulzových nepravidelností už v ranom štádiu.

Výhody PAD technológie

Všetky tlakomery spoločnosti Microlife s PAD technológiou automaticky detegujú srdcovú arytmiu počas merania krvného tlaku. Súčasne tlakomer automaticky deteguje vaše hodnoty krvného tlaku, tiež odmeria vašu pulzovú frekvenciu. Merania tlakomer vykonáva automaticky bez nutnosti akýchkoľvek úprav.

Na rozdiel od väčšiny bežných tlakomerov, Microlife tlakomery sú schopné rozlišovať medzi arytmiou komôr a selektívnou fibriláciou predsiení. Tlakomery spoločnosti Microlife merajú s vysokou technickou a fyziologickou presnosťou, čo pomáha lekárovi presné nastavenie medikácie.

Obr.: Krivka na obrázku znázorňuje oscilogram získaný tlakomerom Microlife s PAD technológiou. Šípky ukazujú na zaznamenanú arytmiu.

Obr.: Ak sa počas merania vyskytne pulzová nepravidelnosť, ktorá znamená výskyt arytmie, na konci merania sa na displeji zobrazí symbol.

FORSTNER, K. W.
– Pulse Arrhythmia Detection by Oscillometric Blood Pressure Measurement Devices, P-25, American Society of Hypertension, 18th Annual Scientific Meeting, NYC, New York, 2003.

Aktuality

Nová partnerská spolupráca poskytne účinnú pomoc pri prevencii cievnej mozgovej príhody

Spoločnosť INTERPHARM Slovakia, a.s. dodávateľ digitálnych tlakomerov Microlife s funkciou Afib, ktorá umožňuje detegovať riziko predsieňovej fibrilácie súbežne s meraním krvného tlaku, vstúpila ako generálny partner projektu Od srdca k srdcu do partnerskej spolupráce s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Čítať ďalej...

Ocenenie za vysokú dizajnovú kvalitu: Microlife NC 200 obdrží ocenenie Red Dot Award: Produktový Dizajn 2018

S hrdosťou Vám oznamujeme, že MICROLIFE získal ocenenie Red Dot: Produktový dizajn 2018

Čítať ďalej...

Máme prvé výsledky štúdie FIBRILE projektu Od srdca k srdcu orientovanej na zdravie srdca v lekárňach na Slovensku!

Od 17. mája sa v lekárňach na Slovensku spustil projekt Od srdca k srdcu. Cieľom projektu je včasné zachytenie nediagnostikovanej alebo neliečenej atriálnej fibrilácie ako prevencie vzniku možných mozgových príhod a hypertenzie u obyvateľov Slovenska.

Čítať ďalej...