• slovak
  • czech
  • flagswiss

Hypertenzia a atriálna fibrilácia sú hlavnými rizikovými faktormi mozgovej príhody. Microlife AFIB je meranie krvného tlaku s diagnostikou atriálnej fibrilácie.

Atriálna fibrilácia (Afib) predstavuje rastúci a naliehavý problém zdravia obyvateľstva. Afib je celosvetovo najrozšírenejšie ochorenie srdcového rytmu a čísla stále narastajú. Približne 20% prípadov mozgovej príhody sa vyskytne u pacientov s atriálnou fibriláciou.

Afib je často sprevádzaný hypertenziou a diabetes mellitus. Na základe tejto skutočnosti spoločnosť Microlife vyvinula tlakomery s implementovaným detektorom Afib. To znamená, že Afib môže byť diagnostikovaný počas merania krvného tlaku bez väčšej námahy. So zabudovanou Afib detekciou spoločnosť Microlife spĺňa najnovšie normy Európskej spoločnosti pre hypertenziu (ESH) v domácom
monitorovaní krvného tlaku.

Ako pracuje patentovaná technológia Afib?

Microlife Afib (atriálna fibrilácia) patentovaná technológia predstavuje zistenie atriálnej fibrilácie pomocou oscilometrickej metódy počas jednoduchého merania krvného tlaku.

Ak je atriálna fibrilácia detegovaná počas meraní krvného tlaku, na displeji sa objaví indikátor Afib. Microlife Afib nestanovuje diagnózu, ale poskytuje dôležité informácie pre lekára, ktorý môže vykonať EKG a to potvrdí fibriláciu predsiení.

Testovaná a dokázaná detekcia atriálnej fibrilácie

Microlife Afib deteguje atriálnu fibriláciu s vysokou presnosťou (citlivosť 94 – 100 %, presnosť 89 – 93 %), ako potvrdzujú niekoľké porovnávacie štúdie s EKG.

Afib obr1

 

Atriálna fibrilácia a cievna mozgová príhoda

 

Frost & Sullivan oceňujú skutočnosť, že spoločnosť Microlife chvályhodne a strategicky investovala do výskumu a vývoja na podporu detekcie atriálnej fibrilácie.

 

Aktuality

Microlife oslavuje 40 výročie!

Od malého podniku po popredného svetového výrobcu tlakomerov a teplomerov: Úspešný príbeh spoločnosti Microlife začal v roku 1981.

Čítať ďalej...

Úspešná misia lekárnikov pri odhaľovaní rizík mozgovej príhody – druhej najčastejšej príčiny úmrtí Slovákov

Každý deň, po celý náš život zabezpečujú činnosť nášho srdca elektrické impulzy srdca. Niekedy však celkom stratia svoj pravidelný rytmus. Najčastejšou formou takejto arytmie je tzv. predsieňová – atriálna fibrilácia.

Čítať ďalej...

Nová partnerská spolupráca poskytne účinnú pomoc pri prevencii cievnej mozgovej príhody

Spoločnosť INTERPHARM Slovakia, a.s. dodávateľ digitálnych tlakomerov Microlife s funkciou Afib, ktorá umožňuje detegovať riziko predsieňovej fibrilácie súbežne s meraním krvného tlaku, vstúpila ako generálny partner projektu Od srdca k srdcu do partnerskej spolupráce s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Čítať ďalej...